ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นในด้านต่าง ๆ
ข่าวประกาศ » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นในด้านต่าง ๆ

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นในด้านต่าง ๆ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า
ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564 “ด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน”
สพ.ญ.อสมาภรณ์ วามน
ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564 “ด้านศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่”
น.สพ.อนาวิล ปะกิระตัง
ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564 “ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม”
สพ.ญ.พรรณราย ว่องวัฒนกิจ
ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564 “ด้านผลงานดีเด่น”
สพ.ญ.เบญจวรรณ แซ่ชื้อ
ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564 “ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน”
สพ.ญ.สุษดี เข็มต้น
st5 st4 st3 st2 st1

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน:

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง โครงการฟ้าหม่นราชพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา...
ให้นักเรียนดูประกาศรายชื่อ ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลั...
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรปริญญ...

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.