ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ข่าวประกาศ » ทุนวิจัย/ทุนการศึกษา » ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (เบื้องต้น)
::จำนวน 3 ทุนๆ ละ 25,000. – บาท ประเภททุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตร
::เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 17 กันยายน – 8 ตุลาคม 2564
::สมัครผ่านระบบทุนการศึกษา http://ss.msu.ac.th/
::อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองกิจการนิสิต
http://www.sa.msu.ac.th/samsunew/adminnews/fileup/20210917182651.pdf?fbclid=IwAR0aXJ87pmpDgvJaKwhGyda5ELQoV66GvlcZJV_daZ2ho-SP4EAImrHBIQU

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: