คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม บำเพ็ญกุศล และร่วมพิธีฌาปนกิจศพ มารดาของ นางเสาวนีย์ จรัสแสง
ข่าวประกาศ » ภาพกิจกรรม » คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม บำเพ็ญกุศล และร่วมพิธีฌาปนกิจศพ มารดาของ นางเสาวนีย์ จรัสแสง

คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม บำเพ็ญกุศล และร่วมพิธีฌาปนกิจศพ มารดาของ นางเสาวนีย์ จรัสแสง

เมื่อวันที่ 30 กันยายน และวันที่ 3 ตุลาคม 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม บำเพ็ญกุศล และร่วมพิธีฌาปนกิจศพ มารดาของ นางเสาวนีย์ จรัสแสง นักวิชาการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ณ เมรุ วัดปัจฉิมทัศน์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.ดร.มนกานต์ อินทรกำแหง คณบดีคณะสัตวแพทยสาตร์ เขาร่วมในพิธี พร้อมทั้ง เป็นประธานในการวางผ้าไตร โดยมีคณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมแสดงความเสียใจ ต่อครอบครัว จรัสแสง เนื่องในการสูญเสียมารดา ในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว สกานท์ พิริยะพงศ์ศักดิ์

« 1 ของ 2 »

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: