คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้า ร่วมทำบุญ ถวายต้นเงิน ในงาน “ทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564″
ข่าวประกาศ » ภาพกิจกรรม » คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้า ร่วมทำบุญ ถวายต้นเงิน ในงาน “ทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564″

คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้า ร่วมทำบุญ ถวายต้นเงิน ในงาน “ทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564″

เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้า ร่วมทำบุญ ถวายต้นเงิน ในงาน “ทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564″
โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมถวายต้นเงิน และอัฐบริขาร เพื่อประโยชน์ อันสูงสุด ของพระพุทธศาสนา ณ ลานชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : จัดงานภายใต้รูปแบบมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19

ภาพ/ข่าว : สกานท์ พิริยะพงศ์ศักดิ์

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: