ข่าวประกาศ » ข่าวประชาสัมพันธ์ » คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ

dsc_9577_resize
นางเสาวนีย์ จรัสแสง

dsc_9273_resize
นางสาวสุกัญญา ทองโรจน์

เนื่องในโอกาสที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: