รายงานการดำเนินงานปัญหาพิเศษ นิสิตสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 5
ข่าวประกาศ » ภาพกิจกรรม » รายงานการดำเนินงานปัญหาพิเศษ นิสิตสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 5

รายงานการดำเนินงานปัญหาพิเศษ นิสิตสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 5

เมื่อวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีการจัดรายงานการดำเนินงานปัญหาพิเศษ นิสิตสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 5 ณ ห้องเรียน 6a23

ภาพ/ข่าว : สกานท์ พิริยะพงศ์ศักดิ์

 

มีแกลลอรี่ไม่เลือกหรือแกลเลอรีที่ถูกลบ

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: