ขอเชิญชวน นิสิตและบุคลากรเข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2559
ข่าวประกาศ » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอเชิญชวน นิสิตและบุคลากรเข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2559

ขอเชิญชวน นิสิตและบุคลากรเข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2559

DSC_1391

ในวันที่ 11 เมษายน 2559 ณลานหน้าตึก 6 A กิจกรรมเริ่มเวลา 11.00 -16.30 น.

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน:

เชิญชวนนิสิตที่สนใจเข้าร่วม กิจกรรม "ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน ครั้งที่ 3 "
ประกาศนโยบายและมาตรการการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึก...
ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทอาจารย์ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประม...