ขอเชิญชวน นิสิตและบุคลากรเข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2559
ข่าวประกาศ » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอเชิญชวน นิสิตและบุคลากรเข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2559

ขอเชิญชวน นิสิตและบุคลากรเข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2559

DSC_1391

ในวันที่ 11 เมษายน 2559 ณลานหน้าตึก 6 A กิจกรรมเริ่มเวลา 11.00 -16.30 น.

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: