ขอเชิญชวน นิสิตและบุคลากรเข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2559
ข่าวประกาศ » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอเชิญชวน นิสิตและบุคลากรเข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2559

ขอเชิญชวน นิสิตและบุคลากรเข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2559

DSC_1391

ในวันที่ 11 เมษายน 2559 ณลานหน้าตึก 6 A กิจกรรมเริ่มเวลา 11.00 -16.30 น.

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน:

ด่วนที่สุด !!! นิสิตที่สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นปีการศึกษา 2558-2559 ให้กรอ...
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง โครงการ "ฟ้าหม่นราชพฤกษ์ ประจำ...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ เชิญชวนบุคคลประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับบริการ ใน "โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ...