ประกาศ รับสมัครนายสัตวแพทย์ประจำฟาร์มโคนม 1 ตำแหน่ง ทางฟาร์มวิจัยสัตว์เคี้ยวเอื้องในเขตที่สูง บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) อ.ภูเรือ จ.เลย
ข่าวประกาศ » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศ รับสมัครนายสัตวแพทย์ประจำฟาร์มโคนม 1 ตำแหน่ง ทางฟาร์มวิจัยสัตว์เคี้ยวเอื้องในเขตที่สูง บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) อ.ภูเรือ จ.เลย

ประกาศ รับสมัครนายสัตวแพทย์ประจำฟาร์มโคนม 1 ตำแหน่ง ทางฟาร์มวิจัยสัตว์เคี้ยวเอื้องในเขตที่สูง บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) อ.ภูเรือ จ.เลย

Download เอกสาร : ( Unknown, PDF)

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน:

กำหนดการ งานแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ และมุทิตาสถาบัน ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำป...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ในตำแหน่ง...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว นักวิทยาศาสตร์...