ขอเชิญนิสิตและบุคลากรที่สนใจสมัครรับทุน Rotary Yoneyama Scholarships สำหรับปี 2017
ข่าวประกาศ » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอเชิญนิสิตและบุคลากรที่สนใจสมัครรับทุน Rotary Yoneyama Scholarships สำหรับปี 2017

ขอเชิญนิสิตและบุคลากรที่สนใจสมัครรับทุน Rotary Yoneyama Scholarships สำหรับปี 2017

โดยทุนนี้เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติมาศึกษาหรือทำวิจัย ณ มหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงบัณฑิตศึกษา

**ผู้สนใจสามารถดำเนินการในการสมัครขอทุน ภายใน 15 ธันวาคม 2559**

ไม่ว่าจะลงทะเบียนเรียนของภาคเดือนเมษายน หรือกันยายน/ตุลาคม 2017 ก็ตาม

ผลประโยชน์ที่จะได้รับในแต่ละระดับนั้นในการลงทะเบียนเรียนเดือนเมษายน ทุนจะเริ่มจ่ายให้เดือนเมษายน 2017

ส่วนคนสมัครเรียนช่วง Fall จะเริ่มจ่ายเดือนตุลาคม(หรือกันยายน) 2017 โดยเงินทุนที่จะได้แบ่งเป็นดังนี้
-Undergraduates                     100,000 yen per month
-Master’s students                  140,000 yen per month
-Doctoral students                  140,000 yen per month
*Research students are not eligible.
ผลประโยชน์เพิ่มเติมเป็นเงิน 400,000 yen จ่ายเฉพาะในปีแรกหลังจากเดินทางถึงและเข้าปฐมนิเทศที่ประเทศญีปุ่น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์: http://www.rotary-yoneyama.or.jp/english/overseas

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน:

คณะสัตวแพทยศาสตร์ เชิญชวนบุคคลประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับบริการ ใน "โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ...
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการสัตวแพทย์ราชพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2563
ขอเรียนเชิญผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทุกท่านร่วมงาน "ประชุมวิ...