โครงการบริการวิชาการ “ให้บริการคุมกำเนิดโดยวิธีการผ่าตัดทำหมันในสุนัขและแมว”
ข่าวประกาศ » ภาพกิจกรรม » โครงการบริการวิชาการ “ให้บริการคุมกำเนิดโดยวิธีการผ่าตัดทำหมันในสุนัขและแมว”

โครงการบริการวิชาการ “ให้บริการคุมกำเนิดโดยวิธีการผ่าตัดทำหมันในสุนัขและแมว”

เมื่อวันที่ 23 -25 ธันวาคม 2558 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัด โครงการบริการวิชาการ “ให้บริการคุมกำเนิดโดยวิธีการผ่าตัดทำหมันในสุนัขและแมว” ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)

โดยวัตถุประสงค์ของโครงการจัดขึ้นเพื่อให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งยังเป็นการฝึกประสบการณ์ของนิสิตสัตวแพทย์ ในการปฏิบัติงานจริงโดยการกำกับและดูแลโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

 

ภาพ/ข่าว : สกานท์ พิริยะพงศ์ศักดิ์

มีแกลลอรี่ไม่เลือกหรือแกลเลอรีที่ถูกลบ

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: