ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร์

โทรศัพท์ : 6182

E-mail :

dsc_8962

ตำแหน่ง : บุคลากร

งานที่ดูแล :

 

โทรศัพท์ :

E-mail :

dsc_8986

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

งานที่ดูแล :

 

โทรศัพท์ : 6184

E-mail :

dsc_2876-copy_resize

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานที่ดูแล :

โทรศัพท์ : 6184

E-mail :

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ

งานที่ดูแล :

โทรศัพท์ : 6183

E-mail :

dsc_9000

Name : Sakan Piriyapongsak

ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

โทรศัพท์ : 6197

E-mail : sakhan.p@msu.ac.th

numtan

Name: Pornchanok Nilkuha

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ

โทรศัพท์ : 6183

E-mail : Namtan_sc@hotmail.com

hning

Name :

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 6183

E-mail :

dsc_8979

ตำแหน่ง : บรรณารักษ์

งานที่ดูแล : ห้องสมุด

โทรศัพท์ : 6197

E-mail :

dsc_8794

Name : Supaporn Makaew

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานที่ดูแล : sudteeruck_su@hotmail.com

โทรศัพท์ : 6183

E-mail :

dsc_8800

Name : Supaporn Makaew

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

งานที่ดูแล :

โทรศัพท์ : 6183

E-mail : Naruethip.c@hotmail.com

DSC_8906

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ

งานที่ดูแล :

โทรศัพท์ :

E-mail :

DSC_9004

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ

งานที่ดูแล :

โทรศัพท์ :

E-mail :

office

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ

งานที่ดูแล :

โทรศัพท์ :

E-mail :

dsc_8780

Name : Kittiya kingmalklang

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

งานที่ดูแล :

โทรศัพท์ : 6182

E-mail : kittiya.k1743@gmail.com

dsc_8785

Name : Sukanya Thongroach

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

งานที่ดูแล :

โทรศัพท์ : 6182

E-mail : uridiz@windowslive.com

 

office

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานที่ดูแล :

โทรศัพท์ :

E-mail :

office

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

งานที่ดูแล :

โทรศัพท์ :

E-mail :

office

ตำแหน่ง : สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาล

งานที่ดูแล :

โทรศัพท์ :

E-mail :

office

ตำแหน่ง : สัตวแพทย์

งานที่ดูแล : สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาล

โทรศัพท์ :

E-mail :

office

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

งานที่ดูแล :

โทรศัพท์ :

E-mail :

office

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

งานที่ดูแล :

โทรศัพท์ :

E-mail :

office

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

งานที่ดูแล :

โทรศัพท์ :

E-mail :

office

ตำแหน่ง : พนักงานวิทยาศาสตร์

งานที่ดูแล :

โทรศัพท์ :

E-mail :

office

ตำแหน่ง : พนักงานวิทยาศาสตร์

งานที่ดูแล :

โทรศัพท์ :

E-mail :

office

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานที่ดูแล :

โทรศัพท์ :

E-mail :